Råd för god fångst

Man väljer ut ett ställe där man vet att räven brukar passera. Ett skogsparti vid en bäck eller sjökant är att föredra.

Börja tidigt på hösten att åtla (slaktavfall, fisk) in rävarna. Gör ett skidspår ca 100-200 meter runt matplatsen och låt rävarna bli vana vid spåret. Givetvis kan rävar även fångas utan åtel där det finns upptrampade stigar (spår).

När snön kommit och man ser att räven har fina stigar är det tid för utsättning. Innan man går ut spolar man av snaran med hett vatten och låter den torka för att undvika kondens i snöret.

Lämpligt antal är 4-6 snaror vid varje åtel. Man bör ha rena kläder. När man hittat ett bra spår, helst efter ett som räven har gått några gånger, sätter man snaran 10-20 meter från skidspåret, helst på utsidan.

Skär sönder spåret med spaden och gör det ej bredare än trampplattan. Tag skeden på utsättningsspaden och dra bort så djupt som möjligt (10-20 cm) i spåret. Om spåret skulle rasa ihop och bli bredare än trampplattan, fyller man på med snö, använd skeden och dra upp på nytt där trampplattan skall ligga.

Vid lite snö, måste man med yxa hugga ner under trampplattan minst 5 cm djupt i marken. Lägg sedan ner snaran uppifrån. Täck över med snö och forma till ett nytt spår. En rävsvans eller liknande är bra att ha när man försöker putsa till så det ser orört ut. Laga även till några meter från snaran.